Obec křesťanů – hnutí za náboženskou obnovu
English | Deutsch

Vítáme Vás na webových stránkách české Obce křesťanů.

(MIMOŘÁDNÁ INFORMACE: Blíží se velké mezinárodní setkání Obce křesťanů v Nizozemsku ve dnech 2. až 6. června 2017 na téma „Hra s ohněm“ s podtitulem "Svatodušní oheň – dar svobody". Setkání je vzácnou příležitostí zažít naši Obec křesťanů v její velikosti – representovanou celou řadou jejích výrazných kněžských osobností z celého světa. Místem konání je nizozemské město 's-Hertogenbosch – rodiště Hieronyma Bosche. Po několika letech budeme mít možnost prožít naši Obec křesťanů jako skutečně světové hnutí působící na pěti kontinentech a vytvářející opravdu pestré lidské společenství. Budeme společně slavit obřad posvěcení člověka v různých jazycích, přemýšlet nad celou řadou podstatných životních otázek a témat a společně se radovat z naší různorodosti. Více na www.whitsunconference2017.org Chcete-li jet se skupinou dospělých, ozvěte se faráři Tomášovi Boňkovi.
Mládež ve věku od 14 do 25 let bude mít na setkání vlastní program, viz www.whitsunconference2017.org/jeugd-festival/. Jste-li v tomto věku a chcete-li se připojit, ozvěte se farářce Stanislavě Veselkové.)